Nieuwsbrief  4e kwartaal  2017.

Helaas loopt de vakantie en zomer periode op zijn eind, maar ja zoals Johan Cruijff al zei elk nadeel heeft zijn voordeel, we gaan nu naar de herfst en winter waar we meer tijd  besteden in huis en wat meer lezen en/of studeren.

Voor de workshop van 15 oktober van 11 tot 16 uur zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar, het is een vervolg op de workshop van  Marseille tarot die in het voorjaar gehouden is en zeker het bezoeken waard
We hebben eerder dit jaar kennis gemaakt met de traditionele, specifieke en vooral authentieke symboliek en werkwijzen die aan de Tarot de Marseille verbonden zijn. Deze keer gaan we weer een stapje verder om de nog dieper liggende lagen van dit prachtige tarotspel te ontginnen. We exploreren de polyvalente inzetbaarheid van de hofkaarten, en we leren ook  werken met de ongeïllustreerde speelkaarten (‘kleine arcana’) die standaard bij de troefkaarten (‘grote arcana’) verkocht worden als zijnde: ‘een Tarotspel’.

In de eerste workshop kreeg iedere deelnemer  Deel  1 en 2 van de Tarot encyclopedie van Björn Meuris uitgereikt. Waarin een duidelijk uitleg van de kaarten van de tarot voor Marseille staan alsmede enkele legpatronen.
Gelieve het cursusmateriaal van de vorige editie mee te brengen als referentiekader.
Heb je niet deelgenomen aan de eerste workshop maar je wit wel graag aan dit vervolg mee doen , dan is dit geen enkel probleem je kan bovengenoemde deel  1 en 2 tijdens de workshop dag voor de vriendenprijs van  10,=  euro (contant) aanschaffen, wil je je liever voor de tijd alvast inlezen, wat natuurlijk wel beter is om het e.e.a te volgen,  stuur dan een mail naar Björn, email:   ondergronders@hotmail.com  voor  15 euro wordt het dan naar je opgestuurd.

De workshop is voor de leden gratis, aspirant leden betalen € 20,-.  
Betaling is alleen per bank mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats.
Niet leden kunnen als er nog plaats is deelnemen voor  € 55,=
De workshop is bij Centrum Een en Al, Mozartlaan 25, 1217CM Hilversum. 
Op zondag via de  achteringang Catharina van Reneslaan 8-20.
Geef je op via info@tarotberoepsvereniging.nl

Hou ons op de hoogte.
Dit jaar zijn veel van onze leden verhuisd wat natuurlijk de nodige beslommeringen met zich mee brengt, maar vergeet u niet om ons uw nieuwe adres door te geven. Ook als u van provider “verhuisd bent” en een nieuw email adres heeft geef het door.

Ter info.
Van aspirant lid naar gewoon lid.

Aspirant leden die gewoon lid willen worden kunnen deelnemen aan een toelatingstoets.
Door de toelatingstoets wordt beoordeeld of de kandidaat voldoet aan de eisen gesteld in het beroepsprofiel, dit conform het huishoudelijke reglement. De kosten hiervoor bedragen € 100,=.
Degene die de opleiding bij een opleidingsinstituut hebben gedaan, zoals: Tarot Master van de Academie voor Tarot te Hilversum, indien de lessen gegeven zijn door geaccrediteerde docenten (Michelle Gonzalez of Eleonore Oldenburger) en dit  met een diploma heeft afgesloten kan op een eenvoudige manier doorstromen naar gewoon  lid, n.l. door middel  van  een administratieve toetsing.
Hoe te handelen: je stuurt een brief of email waarin je aangeeft door te willen stromen van aspirant-lid naar gewoon lid plus  een kopie van je diploma, een kopie van je cijferlijst en een kopie van je scriptie naar Ingrid Jahn, Toetsingcommissie TBN, Kerkbuurt 42, 1551 AE Westzaan.  Deze stukken blijven te allen tijde in het bezit van de Tarot Beroepsvereniging Nederland en worden met grote discretie behandeld, u ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Nadat de toetsingscommissie het diploma heeft geverifieerd, de scriptie heeft doorgenomen  en overleg heeft gepleegd, krijgt u bericht dat u van aspirant lid naar gewoon lid bent doorgestroomd. De kosten voor deze administratieve toetsing zijn € 50, - .


Ook krijg ik wel eens de vraag waarom sta ik niet op de deskundigen lijst.
Op de deskundigenlijst worden alleen leden vermeld die aangegeven hebben dat zij dit willen en met welke gegevens.
Dus van aspirant lid naar lid en vermelding op de deskundigen lijst gebeurt niet automatisch.

In het spiritueel magazine Paraview van augustus staat op bladzijde13  een uitgebreid artikel over de Tarot Beroepsvereniging Nederland.

Jaarvergadering.
De jaarvergadering is  op 18 februari 2018 met aansluitend een workshop door Riemada  Koenders over de speelkaarten .
Noteer deze datum  vast in uw agenda

En dan nu de bijdrage van Alida Pekelharing . 

 

De Maan/The Moon.
door Alida Pekelharing.

 

 

Ik zat te lezen in ‘het Tibetaanse Dodenboek’ en het volgende stukje deed me beslissen om over de kaart ‘de Maan’ te gaan schrijven:


‘O gij van hoge geboorte, mediteer over uw eigen beschermgod (…).                                                    

Laat u niet afleiden, concentreer uw bewustzijn ernstig op uw beschermgod.                            

Mediteer over hem, als was hij de weerspiegeling van de maan in water, zichtbaar en toch op zichzelf bestaand.                                                                                                                                                 

Mediteer over hem alsof hij een wezen was met een fysiek lichaam’.


Op de 18e kaart van de grote arcana van het Rider Waite deck, de Maan, zien we een heldere hemel met een Zon en een Maan die conjunct staan en een totale zonsverduistering realiseren. De zonsverduistering verwijst naar de angst die ons belet volledig onszelf te kunnen zijn. De Zon wordt immers verduisterd. In het laaggebergte zien we zowel links als rechts grijze (o.a. nederigheid) torens staan. Door het landschap loopt een geel/gouden pad, dat van de poel op de voorgrond van de kaart naar het hooggebergte op de achtergrond van de kaart loopt. Dit geel/gouden pad zou ook de ontwaakte kundalini-energie kunnen symboliseren, die wanneer zij geactiveerd wordt, zich langs de ruggengraat omhoog beweegt. Vanuit de poel zien we een kreeft omhoog kruipen. Het water is in beroering door de opgang van de kreeft. De kreeft en de Maan kijken elkaar aan en lijken een verstandhouding met elkaar aan te willen gaan. Tevens zien we op de voorgrond twee hondsoortigen staan. Vijftien yod’s (genade) dwarrelen naar beneden. Dit is wat we hier globaal zien. Wanneer de kaart  ‘de Maan’ verschijnt, kun je er van op aan dat er een tijd van hooggespannen gevoelens en verwarring aanbreekt. De Maan geeft licht in het duister, m.a.w. ze geeft ons de gelegenheid om middels innerlijk onderzoekend werk onze emotionele interne blokkades te onderscheiden om ze in het daglicht te kunnen zetten, zodat ze ons niet verder in onze groei kunnen beletten. Als we de moed kunnen opbrengen om onze angsten onder ogen te zien, zal ‘de donkere kant van de ziel’ verminderen en zullen we meer vreugde gaan ervaren.


Op de achtergrond van de Rider Waite kaart zien we bergen. De berg is bv. een symbool voor goddelijke macht en goddelijke nabijheid, een berg verheft zich immers boven alles uit. De schoonheid, de uitstraling en het aangezicht van zo’n bergenmassief boezemt een enorm respect en verwondering in. We zien hier dat de bergen in dezelfde kleur als de hemel zijn afgebeeld, blauw, de kleur van bv. toewijding en trouw aan het Goddelijke. Hier dus symbolisch een dubbele verwijzing naar ‘de hemelse nabijheid’ dat al in het verre verleden is toegekend aan de bergen. In de Oudheid werden bergen gezien als overgangsgebieden naar de goddelijke hemelen of bovenmenselijke werelden. Goden heersten nogal eens vanaf de hoogste bergen. Bij de oude Grieken was dat bv. de berg Olympus, waar oppergod  Zeus zich met de andere goden en godinnen bevond en in India, op de berg Meru/Kailash, woont volgens de Hindoe mythologie de god Shiva. De kosmos werd in het verleden ook nogal eens verbeeld als een berg met terrasvormige treden (bijv. de berg Kailash/Meru in de Indische kunst) of door de getrapte piramiden (bv. de Boeroeboedoer op Java). Ook de Zikkoerat-bouwwerken van Oud-Mesopotamië waren nagebootste godenbergen. De wereld-as werd ook nogal eens als een berg voorgesteld en in de christelijke iconografie werd de Goddelijke Rechter bij het Laatste Oordeel vaak op een wolkenberg gezeten afgebeeld.


Pelgrimstochten en bergbedevaarten naar heilige bergen, stonden symbool voor het geestelijk groeiproces en het zich geleidelijk losmaken van het alledaags niveau. Zo noemt bv. de Spaanse mysticus Juan de la Cruz (1542-1591) zijn weg naar God, het ‘beklimmen van de berg Karmel’.


De torens in het laaggebergte staan ‘op de drempel’ van het overgangsgebied tussen het aardse en het bovennatuurlijke. Ze bewaken de ‘realiteit’. Het ego zal overwonnen en afgeworpen moeten zijn, alvorens we tussen de torens door, het ‘geheiligde gebied’ willen betreden. Eenmaal de grote stap genomen en aangekomen aan de andere kant van ‘de drempel’, zal men geconfronteerd worden met de goddelijke yod’s en alsnog op de zuivere intentie van de genomen stap worden ‘doorgelicht’. In oude geschriften als bv. ‘het Tibetaans Dodenboek’ komt dit gegeven uitgebreid aan de orde. Op de kaart van ‘de Maan’ van het Aleister Crowley deck zijn de torens zwart. Zwart is de kleur die aan Saturnus is toegeschreven en Saturnus wordt ook wel ‘de wachter op de drempel’ genoemd. Hier ook weer de verwijzing, symbolisch, dat men bij dit punt op een grens is aangekomen. Het kan o zo moeilijk zijn, de definitieve kracht te vinden om een aardse ‘normaliteit’ achter ons te moeten laten, zodat die stap naar een hoger bewustzijn gemaakt kan worden. Denk hierbij bv. aan het verhaal van Abraham die zijn zoon Isaak van God moest offeren. Onwijs heftig. Het gaat hier dan ook om de zuivere intentie, die met hart én ziel genomen zal moeten worden, halfslachtigheid wordt hier niet getolereerd. Voorafgaand de knoop definitief door te kunnen hakken, kan het proces in progressie een enorme innerlijke onrust met zich mee brengen, dit moge duidelijk zijn.


Maar men moet nog eerst langs de honden, alvorens men kan worden toegelaten tot ‘die andere, Hogere Wereld’. Dieren in het algemeen fungeren o.a. als zinnebeeld van het instinct tot instandhouding van de soort en het instinct tot zelfbehoud. De gele hond rechts (het Rider Waite deck) lijkt meer op een wolf of een jakhals (Anoebis, god van de onderwereld). Zijn gele kleur wil ons vertellen dat hij intelligent, schrander en slim is en deze eigenschappen gebruikt om zijn lagere dierlijke natuur te leven. Wolf en jakhals volgen hun natuurlijke dierlijke instincten en driften, die bij de westerse huishond grotendeels zijn ‘aangepast’. De linker, bruine hond lijkt meer op die gezellige tamme huishond, die van alle gemakken voorzien wordt en door zijn aangepast gedrag (‘Ego’) vergeten is hoe hij een echte hond moet zijn. Neem je dit hondje zijn gezapige leventje af, dan zal het weer naar zijn originele wilde oer-eigenheid veranderen. De mens zal beide eigenschappen, het Ego en zijn dierlijke lagere natuur, op zichzelf moeten overwinnen, wat ‘ze’ niet ‘zonder slag of stoot’ zullen laten gebeuren. Als we langs deze beide honden willen komen, zullen we onze (materialistische of stoffelijke) verlangens en instincten achter ons moeten laten, deze impulsen hun kracht moeten ontnemen, zoals we ook na de dood onze verlangens en instincten hier op aarde achterlaten. Hier is totale overgave aan de orde. Bij de Parsi gemeenschap in India, was een hond bij een begrafenisritueel essentieel, daar zij geloofden dat een hond de dood kon zien. Hondsoortigen worden in de mythologie ook nogal eens als ‘wachters op de drempel’ verbeeld, denk hierbij bv. aan Cerberus, de driekoppige hond, bewaker van de ingang van de onderwereld, Hades. Een ieder die daar niet thuishoorde, weerde hij. In deze ‘waakfunctie’ waren deze hondachtigen vaak te vinden bij verboden moeilijk toegankelijke ruimten of grotten en zelfs in de onderwereld.


Onderop de kaart zien we een poel. Deze poel is het zinnebeeld van onze levenservaringen en herinneringen, maar ze is ook de plaats waar onze nog niet ontwikkelde eigenschappen op bevrijding liggen te wachten, eigenschappen die alsnog bewust en doorleeft willen worden, die zich alsnog  willen ontwikkelen, om zich ook te kunnen toevoegen aan de nog incomplete mens. Uit het water tevoorschijn komend, begint de kreeft zijn ontwikkelingsweg te starten richting de bergen. De kreeft als symbool van onze geest, had zich in de poel teruggetrokken om zich van alle gebeurtenissen rekenschap te geven. Hij ‘begint te beseffen’ en hoopt zijn bevrijding aan het eind van het smalle gouden pad der Geestelijke Verlichting volbracht te hebben. In de oude traditionele symboliek werd er bijna geen onderscheidt gemaakt tussen kreeften en krabben, dit even terzijde. In de christelijke symboliek verwijst de krab, doordat het van pantser verwisselt, naar het ‘afwerpen van de oude Adam’ en naar de opstanding uit de grafwindselen. In het ‘Boek der Symbolen’ van Ami Ronberg en Kathleen Martin, staat: … ‘Krab en Maan zijn tegenhangers in de 15e-eeuwse Armeense manuscriptillustraties en in symboliek over de hele wereld. De Maan rijst in de avondhemel, de krab rijst uit de waterdiepte. De Maan wast en neemt af, ook de krab nadert en trekt terug, gericht op de maangetijden. Maan en krab worden geassocieerd met de moeder; de nacht; het water; het gevoel en ook met het veranderlijke, wispelturige en het in-constante. … In de oudheid heeft de verbeelding de eigenschappen van de krab uitvergroot. Mythen over catastrofale reuzenkrabben die schepen de ondergang in sleurden, weerspiegelden de tegenslag en diepe regressie die ons, krabachtig, vanuit het niets naar onder doet lijken te trekken. … In de westerse astrologie is de krab het symbool van het 4e teken van de dierenriem, de Kreeft, dat wordt beheerst door de Maan… Het teken Kreeft roept heftige zelfbescherming op tegen indringing, een onbewuste ‘waakzaamheid’ en een diepe gevoeligheid die anticipeert op de veranderde stromingen en harde oppervlakken van de ervaring’. Dit dus volgens het zojuist genoemde naslagwerk. Ook worden begrippen als bv. opwekking van het bewustzijn en een neiging tot terugtrekking of afzondering (met de achterwaartse gang van de krab als passieve weerstand) aan het teken Kreeft toegeschreven.

Het vrouwengelaat in de maan heeft de ogen gesloten en drukt diepe ernst en concentratie uit. Ze reflecteert haar licht. Ze wil laten zien dat de dingen die in het duister (onbewuste) liggen, zichtbaar te maken zijn, wanneer we daarvoor willen zorgdragen. Meestal gaat dit stapsgewijs, net zoals de groei- en afname van de maanfases. Oude gewoonten, oude structuren en oude contacten kunnen hier her-bekeken worden. Net als in de natuur, heeft nu eenmaal alles een begin, een hoogtepunt en een einde. Ze kijkt begripvol neer en hoopt dat de mens haar vrouwelijke eigenschappen (gevoel; intuïtie; zelfreflectie; zorg; betrokkenheid) zal inzetten om haar tegenstrijdigheden te overwinnen en in haar eigen kracht zal kunnen komen te staan, de overgave in zal durven gaan en vertrouwen durft te hebben in het Universele Bewustzijn. Maar velen lopen bij deze kaart in de valkuil van de angst en blijven dan hangen in de oude situatie…. Deze kaart vertegenwoordigt een opstanding van het natuurlijke tegen kunstmatige krachten, een bepaalde vorm van ontworsteling aan of van doorbraak, bevrijding uit ‘een harnas’. Hoe dan ook, overal wordt het ondergaan en opkomen van de maan beschouwd als zinnebeeld van sterven en verrijzen en/of wedergeboorte.

Op deze kaart dus ook weer symbolieken over het afwerpen van ons Ego en de lagere natuur, wat hier weergegeven wordt als bv. de kreeft/krab; het betreden van het geel/gouden pad naar zelfrealisatie. Honden versus (zwarte) torens, de ‘drempel’ symboliek ….
Als we de symboliek op de kaart(en) uitdiepen, kunnen we aan de hand daarvan de uitleg van de kaart verdiepen en bevestigd zien. Al de kaarten hebben onderling qua symboliek aanwijsbare overeenkomsten wbt. het transformatieproces dat ieder mens geacht wordt te ondergaan. Iedere kaart afzonderlijk heeft zijn eigen specifieke symbolische aanwijzingen om het desbetreffende thema op die plaats in de reeks, in details toe te spitsen.

En nu maar hopen dat de kreeft het niet zal opgeven en zich laat dragen door droom en verbeelding, om zichzelf en de omstandigheden van het leven beter te leren begrijpen, zodat ze draaglijker en hanteerbaarder worden, want…. ‘Pas wanneer je ten einde raad je angst om de hals durft te vallen, zal hij je nooit meer naar de keel vliegen’.
Astrologie: Zodiakteken: Vissen. De Maan in Schorpioen als de duistere kennis van de afgronden van de ziel en de Zon in het 8e Huis als de afdaling in de onderwereld.

Bronnen: (oa.)
Het Tibetaanse dodenboek. Auteur: W.Y. Evans – Wentz.
Tarot voor Vrouwen. Auteur: Sally Gearhart/Susan Rennie.
Symbolen van A tot Z. Auteur: Prof. Dr. Hans Biedermann.
Tarot Magazine, nr.49, blz.34/35, boekbespreking: Boek der Symbolen van Ami Ronberg en Kathleen Martin.
De wijsheid van de Tarot. Auteur: Elisabeth Haich.

Ik zie u graag op de workshop op15 oktober a.s. e als dat echt niet lukt op de jaarvergadering van  18 februari 2018.

 

 


Nieuwsbrief  3e kwartaal  2017.

Alweer de 3e nieuwsbrief van dit jaar, de tijd vliegt. Voor vele van u staat nu de vakantie periode voor de deur, waarbij we u in eigen land ( dan hebben de thuisblijvers er ook plezier van ) of ergens anders natuurlijk heel veel zonneschijn wensen. Heel toepasselijk heeft Alida Pekelharing dit keer een artikel geschreven over de kaart XIX de Zon.


Gefeliciteerd
De examens zitten er weer op voor de cursisten van de Academie voor Tarot, van harte gefeliciteerd voor degene die geslaagd zijn.


Workshop
Op verzoek van de aanwezige bij de  workshop over de Marseille  Tarot afgelopen april  is er een vervolg workshop gepland op 15 oktober  van 11 tot 16 uur.


Beschrijving workshop oktober 2017.
We hebben eerder dit jaar kennis gemaakt met de traditionele, specifieke en vooral authentieke symboliek en werkwijzen die aan de Tarot de Marseille verbonden zijn. Deze keer gaan we weer een stapje verder om de nog dieper liggende lagen van dit prachtige tarotspel te ontginnen. We exploreren de polyvalente inzetbaarheid van de hofkaarten, en we leren ook  werken met de ongeïllustreerde speelkaarten (‘kleine arcana’) die standaard bij de troefkaarten (‘grote arcana’) verkocht worden als zijnde: ‘een Tarotspel’.
Gelieve het cursusmateriaal van de vorige editie mee te brengen als referentiekader.
Vorige workshop gemist? Het materiaal kan voor een spotprijs aangekocht worden.
Dat het weer net zo gezellig mag zijn als de vorige keer!
Björn Meuris

In de eerste workshop kreeg iedere deelnemer  Deel  1 en 2 van de Tarot encyclopedie van Björn Meuris uitgereikt. Waarin een duidelijk uitleg van de kaarten van de tarot voor Marseille staan alsmede enkele legpatronen.
Heb je niet deelgenomen aan de eerste workshop maar je wit wel graag aan de tweede mee doen , dan is dit geen enkel probleem je kan bovengenoemde deel  1 en 2 tijdens de workshop dag voor de vriendenprijs van  10,=  euro (contant) aanschaffen, wil je je liever voor de tijd alvast inlezen stuur dan een mail naar Björn, email:   ondergronders@hotmail.com  voor  15 euro wordt het dan naar je opgestuurd.
Nog even kort een stukje over wie Björn Meuris is:
Björn Meuris (“Le Diseur de bonne aventure”) is in de eerste plaats auteur/journalist. Een van zijn expertises is cartomantie, in de volksmond beter bekend als ‘kaartleggen’. Als professioneel kaartlegger (cartomancien) en als mentor, heeft hij door de jaren heen een groot netwerk in binnen en buitenland weten uit te bouwen. Hij is daarom ook een veel gevraagd opiniemaker, artikelschrijver, columnist, spreker, raadslid of voorwoordschrijver in dit vakgebied. Naast het klassikaal lesgeven, vervat hij zijn kennis zoveel mogelijk in publicaties. Hierdoor krijgt het grote publiek ook toegang tot deze mysterieuze informatie, die vaak enkel van persoon op persoon doorgegeven werd.

Vaak zit hij met zijn neus in oude kaartlegboeken, die ooit wel honderdvijftig, zelfs tweehonderd jaar oud zijn. Ook heeft hij enkele zeer gegeerde collectoritems in zijn bezit. Een van zijn grote voorbeelden is Etteilla (1738-1791, Parijs), die de allereerste gekende professionele kaartlegger en leermeester was in de wetenschap van het verklaren der kaarten, zoals dat destijds genoemd werd.

Zijn stokpaardje is de Petit Lenormand. Desalniettemin heeft hij evenveel kennis van heel wat andere traditionele waarzeg-, toekomst- en tarotkaartsystemen, zoals daar zijn: Grand Lenormand, kaartleggen met speelkaarten, Kipper karten, tarot de Marseille, Rider Waite tarot, Petit cartomancien, Sibilla Italiana, zigeunerkaarten en nog veel meer.

Hij leert geïnteresseerden, hoe je hier correct mee aan de slag kunt gaan. Correct, wil voor hem steeds zeggen: volgens de authentieke wijze, zoals het bedoeld is. Björn ziet cartomantie als bijzonder fascinerend, toch houdt hij er, vergeleken met velen van zijn collega’s, een heel nuchtere en pragmatische perceptie op na.

De workshop is voor de leden gratis, aspirant leden betalen € 20,-.  
Betaling is alleen per bank mogelijk.
Niet leden kunnen als er nog plaats is deelnemen voor  € 55,=
De workshop is bij Centrum Een en Al, Mozartlaan 25, 1217CM Hilversum. 
Op zondag via de  achteringang Catharina van Reneslaan 8-20.
Geef je op via info@tarotberoepsvereniging.nl


Jaarvergadering.
De jaarvergadering is de volgende keer op 18 februari 2018 met aansluitend een workshop door Riemada  Koenders over de speelkaarten .
Noteer deze datum  vast in uw agenda, zodat er een grote opkomst is.


Erelid.
In overleg met Renee Maas is  gezamenlijk besloten dat Renee geen ere lid meer van onze vereniging is.


Wilt u ook een keer ( of vaker) in onze nieuwsbrief schrijven  stuur wat in of neem vooraf even contact per mail met ons op.
En dan nu de bijdrage van Alida Pekelharing . 

 

De Zon/The Sun.
door Alida J. Pekelharing.

 

 

Op de 19e kaart van het Rider Waite deck, de Zon, is er geen wolkje aan de lucht te bekennen, alleen de helderblauwe hemel en natuurlijk … de Zon. De Zon is het archetype van het Hoger Zelf en hij is astrologisch verbonden aan het sterrenteken Leeuw. Sterrentekens zijn voornamelijk theriomorfe- (in diergedaante) of antropomorfe (niet menselijke wezens, met menselijke eigenschappen) voorstellingen. De zon geeft ons licht; warmte; vitamine D; energie; fotosynthese; groei; enz., met andere woorden, de Zon geeft Leven. Zonder de Zon geen levensvatbaarheid. Psychologisch gezien staat de Zon voor ons bewustzijn. De zonnestralen op de kaart van het Rider Waite deck zijn afwisselend rechtlijnig of kronkelend weergegeven. Hierbij moet ik denken aan het gaan van je pad/doel in een rechte lijn of middels de voortgang van een golvende beweging. Bij deze ‘golfbeweging’ denk ik bv. aan het sprookje van Roodkapje, die van het bospad afwijkt en een omweg door het bos maakt, alvorens op plaats van bestemming/het doel aan te komen. Was ze rechtstreeks, zoals haar moeder haar op het hart gedrukt had, naar oma gelopen, dan was ze mogelijk eerder dan de wolf bij oma aangekomen en was ze de wolf, de narigheid/moeilijkheden, mogelijk niet eens tegengekomen. Het van A naar Z gaan, gaat de ene mens nu eenmaal makkelijker en daardoor sneller af, dan de andere mens. Het (grijs)witte paard op de voorgrond draagt een jong kind op zijn rug, een jong Godenkind met gouden haarlokken en een rechtopstaande rode veer/pluim in zijn haar gestoken en een kroon van, laten we het op bloemen houden, op het hoofd. Het Godenkind (het getransformeerde wedergeboren mens, ‘de Held’) draagt in zijn linkerhand een wimpel, die hij/zij heen en weer 'zwaait', gezien de ‘golfbeweging’ die de wimpel laat zien. Paard en wimpel vallen onder Neptunus/Poseidon. Het paard is ‘gemaakt’ door Neptunus, middels een weddenschap tussen Neptunus en Athene…… dat Athene won overigens (olijfboom). Paarden zijn ook het symbool van de levensloop en fierheid, maar ook van hoogmoed en waanzin. Het witte paard is het rijdier van de overwinnaar en tevens het zonnesymbool van licht, leven en spirituele verlichting, snelheid van denken en instinctieve- en elementaire krachten. Wanneer het paard in verwarring is gebracht, veranderd het in een schichtig wezen (zie bv. de film: Horsewhisperer). In Sagen schreef men het paard ook wel eens eigenschappen toe die psychologisch bij het onbewuste van de mens horen. Paarden zijn hierin dan bv. helderziend of helderhorend, ze zien spoken, praten met mensen en overledenen. Ze waren ook nogal eens mantisch (voorspellend) begaafd. Deze eigenschappen zijn manifestaties vanuit het onbewuste. Paarden staan voor  vuur (transformerend) en licht (bewustwording).


Achter het paard zien we een muur, waarachter zonnebloemen bloeien. De zonnebloemen zouden een ‘beeld van het zuiver streven’ zijn, ze zijn geneigd om de hoogstmogelijke groei te willen bereiken, het hoogst haalbare te bereiken. De Zon maakt onderscheid tussen licht en donker, dag en nacht. Hij brengt licht in alles wat verduisterd is, zodra de mogelijkheid zich voordoet. Tegenwoordig wordt er steeds meer in ‘het licht’ gebracht wat vaak tientallen jaren, soms honderden, duizenden jaren (angstvallig) verborgen werd gehouden. Naast de moderne leerstof die op scholen gepresenteerd wordt, is er gelukkig steeds vaker oude kennis als leerstof voor handen. De Hermetische geschriften zijn voor een groot deel vertaald, de Dode Zeerollen zijn gevonden en vertaald, sprookjes en mythen worden verklaard en uiteengezet, enz. Maar er liggen nog steeds heel veel oude geschriften opgeslagen die bestudeerd moeten worden, die ons nog veel meer mooie nieuwe inzichten zullen kunnen opleveren over het wel en wee van oa. ons mystieke verleden.

Symbolisch staat de Zon voor de eigenschappen van de libido en de mannelijke energie (hoewel ik ook regelmatig tegenkom dat de Zon in de vroege oudheid aan een vrouwelijke energie toegekend werd, maar dat was dan vast in het matriarchale tijdperk). De libido kan evenzeer bevruchtend als verwoestend zijn. Denk hierbij bv. aan de vurige paarden van Helios. Hoogmoed komt immers voor den val, zoals het aloude spreekwoord zegt. De libido als psychische levenskracht (C.G. Jung) wordt of gesymboliseerd door de zon of gepersonificeerd in heldengedaanten met solaire attributen. Mythen van de Held zijn ook altijd zonnemythen, dat is de reden waarom helden altijd op ‘de Zon’ lijken (gouden haren; wonderschone jongelingen). Tegelijkertijd echter werd de libido vaak in fallische symbolen uitgedrukt (bv. de Duivel; Pan of een sater met een knots). De sexuele natuur van de Duivel wordt tevens geassocieerd met het paard. Daarom is het begrijpelijk dat het paard ook als symbool gebruikt werd voor en connecties heeft met de Duivel. Omdat de Duivel ook de sexuele drift representeerd, trad hij bij de heksensabbat nogal eens naar voren in de gedaante van een bok of een paard. Tegenwoordig wordt de libido meer aan de sexualiteit verbonden.

Het polytheïsme van de Egyptische Oudheid (later ook in de Helleense- en Romeinse Oudheid), werd uiteindelijk gedwongen tot religieuze hervormingen van de vele verschillende lokale godheden. Al deze goden werden vanaf  toen geïdentificeerd met de zonnegod Ra/Ré. In de 18e dynastie verving Amonhotep IV, later bekend als Achnaton, vele van deze goden door de ‘levende grote zonneschijf’, (Aton/Aten) wiens officiële titel luidde: ‘Heer van de Twee Horizonten, juichend aan de horizon in zijn naam: ‘Stralende Pracht, die in de zonneschijf is’. Met deze hervorming werden alle stier-; ram-; krokodil-; paal- en andere godheden door hem in de zonneschijf verenigd. In de vroege Oudheid werd het heilige zonnesymbool nogal eens handen en/of voeten of een fallus aangemeten, om de feitelijke activiteit van het goddelijk werkzame principe te verduidelijken(bv. de Egyptische zonneschijf Aton; zie de zonnesteen van de Spitalkirche in Tübingen). Het idee hiervan is mogelijk ook in de Middeleeuwen gebruikt(bv. ‘The Annunciation’ van Andrei Rublev, C 1408, Russian Museum te Leningrad). Op een aantal schilderijen/iconen zien we een ‘buis’ (straal) vanuit de hemel naar beneden komen, als symbool van deze zelfde onzichtbare kosmische kracht, met in deze buis vaak een duif afgebeeld als symbool van de Heilige Geest om de Moeder Gods te bevruchten. De wind en de Zon zijn in de symboliek echter bevruchter en schepper. Adam werd immers ‘de geest ingeblazen’.

Hoog boven op de heuvel/berg, zien we op de kaart van het Aleister Crowley deck een rood-gele ring of muur, die daar lijkt te staan als waarschuwing en mogelijk zeggen wil: ‘Tot hier en niet verder, voor uw eigen bestwil’. Denk hierbij ook weer aan het verhaal uit de Griekse mythologie van Helios/Icarus. Ook hier weer de waarschuwing, dat wanneer men te hoog wil reiken en/of te veel risico neemt (of zichzelf gaat ‘identificeren’ met God, cq. Grootheidswaanzin), zal men dus symbolisch ‘te dicht bij de Zon komen’, dan zal men zichzelf ‘verschroeien’/‘verbranden’/’cremeren’. In de Pyramide Teksten wordt Atum/Atoem zelf ‘de berg’ genoemd. Men beweerde dat deze berg(te Heliopolis) in een kleine piramide veranderde (door de Oude Egyptenaren Annu genoemd), waar Atum zelf inzat. De heuvel was ook een symbool voor de overgang van het rijk van de levenden naar het hiernamaals. De oerheuvel stond voor de schepping en de piramide zou de schepping van het herleven, de opstanding na de dood symboliseren. De farao gebruikte de piramide als opstap om na zijn dood zijn plaats in te nemen tussen de circumpolaire sterren. Een andere versie geeft dat het eerste lichtwezen, de zonnegod Re/Ra(bewustzijn) geboren werd uit een ei, dat bovenop deze berg lag. Maar ook daar zijn weer verschillende versies over.

Na de zondvloed, dat een gevolg was van de onachtzaamheid van de mensheid (van het in stand houden van ‘het Ego’), stelde God aan Noach voor om nu samen een verdrag af te spreken, dat garant zou gaan staan voor het bondgenootschap dat ze samen overeen gekomen waren over AL WAT LEEFT en tot in de eeuwigheid als bewijs zou blijven strekken voor de Alomvattende Liefde en de Goddelijke Genade. Want dit nooit meer!, kwamen ze tot de conclusie. Om dit verbond te bekrachtigen en aantoonbaar in herinnering te houden, stelde God de regenboog aan als aanwijsbaar en blijvend werkzaam teken, dat als herinnering aan dit verdrag, de mensheid voor nog eens een mogelijke catastrofe zou waarschuwen/behoeden. De regenboog als symbool, staat voor het in volle overtuiging en acceptatie je eigenheid erkennen; het ‘opnieuw’ geboren worden; het ‘uit de kast komen’ en het Houden Van van jouw complete Zelf, zonder de Ego-verschijnselen. Mijns insziens is de regenboog een prachtig (opstandings-) transformatiesymbool, want immers ‘aan de andere kant van de regenboog, staat die pot met goud’, het edelmetaal dat ‘de Zon’ vertegenwoordigd. Dit psychologisch reinigingsproces van het ego ruimt onze verontreinigingen op, zoals angst, jaloezie, afgunst, hebzucht, enz. die zich in onze lagere (dierlijke) natuur verschanst hebben. Angsten, trauma's en valse overtuigingen worden onder de loep genomen en men begint 'meesterschap' te krijgen over deze ongewenste energieën. Niet het ontkennen van jezelf , maar het bewust worden van jouw 'compleet zijn', van jouw ‘Zonnenatuur’, is hier aan de orde. Daar hoort ook bij, het bewust worden en kunnen accepteren van jouw 'lelijke' eigenschappen, die ieder mens eigen zijn, niet één mens uitgezonderd! Niet langer ontkennen, maar om te erkennen en te accepteren, wat uiteindelijk nog niet betekent dat men ze verder zal uitleven. Met het geschenk van de regenboog, wou ‘God’ ons behoeden voor eventueel volgende natuurrampen (of ziekten) die de mensheid boven het hoofd hangen, wanneer ze de futiliteit en de nutteloosheid van oorlog en respect voor Moeder Aarde en het belang van het leven op aarde en het leven van elkaar niet zouden gaan beseffen.

De bloem in het midden van de zon, staat symbool voor het geopende kruinchakra en de zelfrealisatie. Het lijkt mij een Lotusbloem (waar anderen het nog al eens als een roos willen omschrijven). De Lotus als symbool van de Zon, van creatie en wedergeboorte. ‘s-Nachts sluit de bloem zich en verdwijnt ze onder water, bij dageraad ontspringt en opent de bloem zich weer opnieuw. Vanuit dit zonnecentrum strekken de twaalf vlammen van bewustzijn zich verbindend uit naar de sterretekens van de dierenriem en begrenzen de sterretekens duidelijk af met de hitte van de stralen.
De mensjes in de ronde ‘stenen’ worstelen nog met zichzelf. --- Gerardus Dorneus(1530-1584), alchemist: “Transformeer uzelf in levende filosofische stenen”. Mogelijk dat in de zestiende eeuw men tot het inzicht kwam, dat het menselijk Zelf de geheime aard van de steen is. Er is nog oude pijn vanuit het verleden die bij tijd en wijle getriggerd wordt, waar deze mensjes de 'uitweg' nog niet voor zien en op deze manier zichzelf gevangen blijven houden in deze steen. Als ze beter zouden weten, zouden zij ook bevrijdt van het Ego kunnen zijn. Maar door steeds weer in deze modus van het onbewust gecreéerde reactiepatroon te blijven hangen, wat de onwenselijke toestand continu gehandhaaft houdt, zal de Status Quo zijn volmacht behouden. Ze houden zelf hun beperking in stand, maar hebben dat zelf niet in de gaten. Ze zullen eerst een stille getuige van zichzelf moeten worden, zodat het proces van omzetting kan beginnen, zonder de garantie dat dit pijnloos zal zijn. Het gaat hier om een psychische operatie, dat het bewust tot stand brengen van een innerlijke bereidheid vereist, om het archetype van het Zelf alsnog te accepteren en in het Licht te zetten en daarnaar te gaan handelen. De onbewustheid moet geofferd worden, men kan beter zijn verantwoordelijkheid nemen, pas dan kan men de ingang naar bewust inzicht vinden. Na de overwinning van de Held gaat altijd de Zon op, dat wil zeggen dat het perspectief van het bewustzijn zich zal verlichten en (nog) ruimer zal kunnen gaan waarnemen. De wedergeboren mens zal dan naar de toekomst (nog) weerbaarder kunnen zijn en zou dan beter opgewassen zijn tegen de zich nog mogelijk aandienende donkere wolken van de toekomst, want we zijn nog niet bij de kaart van de Wereld, die ons de complete voltooiing zou kunnen aanreiken.

De Lapis Philosophorum (Steen der Wijzen) draagt tevens de naam Hermaphroditus, de complete mens. Deze naam vindt zijn oorsprong in het grondbeeld van de in het centrum liggende en met elkaar verenigde tegenstellingen tussen oa. de mannelijke en vrouwelijke energieen. De scheppingsmythe van de ‘geboorte uit de steen’ symboliseert de manifestatie van de verheffing van de ziel naar een hoger bewustzijnsniveau. In de Middeleeuwen dachten de alchemisten via deze steen een onsterfelijk leven te kunnen bemachtigen, als ze hem zouden vinden… zich niet bewust zijnde dat deze steen in zichzelf te vinden is. De relatie van de lapis met onsterfelijkheid is al heel vroeg gelegd. Hij is ‘de steen die een geest heeft’, de zielesteen. Het was de onbewuste natuur, die het beeld van de steen verwekte. De rechter ‘groene’ (viriditas) steen heeft het levenbrengend principe en de donkere steen (nigredo) aan de linkerkant het levenondermijnende principe.

De gevleugelde tweeling staan voor het voltooide transformatie proces, voor de samensmelting, de hereniging van het Zelf, voor de Hieros Gamos, de ultieme behoefte aan eenwording. Het voltooide transformatieproces wordt weergegeven door de kleuren geel en rood, de kleuren die het reinigingsproces vertegenwoordigen. De mensjes delen nu elkaars kleuren. Ze dansen de kosmische dans van Shiva. Vanuit mystiek oogpunt gezien, symboliseren de vleugels (met vleugels kun je ‘opstijgen’) het verruimde bewustzijn van het voltooide proces. De lagere natuur is uitgezuiverd en gesublimeerd. Men neemt de energieen in zichzelf waar, herkent en erkent ze en laat ze verder voor wat ze zijn. Men heeft nu meesterschap over zijn emoties herwonnen. Schaduwaspecten zijn geaccepteerd. De stabiliteit en gelijkmoedigheid is herwonnen. Het Ego is vederlicht geworden, egostrategieën en onderdrukkingsmechanismen zijn niet meer nodig. Gewoon kunnen Zijn is hier de bewustzijnstoestand van deze wedergeboren mens.

Rubedo is een aanduiding voor “roodheid”. Het is een van de vier onderdelen van het alchemistisch Magnum Opus (het Grote Werk). Deze (vierde) stap in het alchemistisch werk staat voor het bereiken van verlicht bewustzijn en de algehele fusie van geest en materie. Volgens Carl Gustav Jung representeert Rubedo het archetype van het Zelf, de cumulatie van de vier stadia van de individualisering. Het Zelf manifesteert zich in “volledigheid”, het punt waarop een persoon zijn of haar ware aard ontdekt.

Citrinitas is een aanduiding voor “geelheid”. Het is een van de vier onderdelen van het alchemistisch Magnum Opus (het Grote Werk). Deze (derde) stap in het alchemistisch werk staat voor de transmutatie van zilver in goud. Verbonden met citrinitas zijn de zonsopgang of het ontwaken.

Albedo is een van de vier grote fasen van de alchemie, samen met nigredo, citrinitas en rubedo. De gelatiniseerde term betekent "wit" en volgt na het nigredo-stadium. Na het chaotische, verwoestende nigredo, is de zuivering van het albedo vereist, ook aangeduid als Ablutio, het wegwassen van onzuiverheden door aqua vitae (levenswater). De Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung stelde het albedo gelijk aan het onbewuste, aan het eigen geslacht tegengestelde beeld in de psyche: de anima bij mannen en de animus bij vrouwen. In deze fase verkrijgt de mens inzicht in de projecties van de schaduw en wordt afgerekend met de inflatie van het ego en ongewenste opvattingen.

Nigredo, of zwartheid, betekent in de alchemie verrotting of ontbinding. Volgens de alchemisten maakte het deel uit van de eerste stap in het proces dat tot de vervaardiging van de Steen der wijzen leidde. Bij de aanvang van 'het Grote Werk' of Magnum Opus moesten alle alchemistische ingrediënten worden gereinigd en uitvoerig gekookt tot er een uniforme zwarte materie ontstond. De psycholoog Carl Jung, die de alchemie bestudeerde, interpreteerde nigredo als een moment van de maximale wanhoop, (een "donkere nacht van de ziel") en zag het als een voorwaarde voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Andere fases van het alchemistische opus zijn albedo (witheid), citrinitas (geelheid) en rubedo (roodheid) die eveneens op spirituele of psychologische wijze kunnen geduid worden.
“Het zelf bevat zichzelf”.

Ik wens u een hele fijne vakantie en tot ziens op de workshop op 15 oktober 2017.
Carl Jadôt.

 

 

Nieuwsbrief  2e kwartaal  2017.

Door de weersomstandigheden hebben we de algemene ledenvergadering uitgesteld naar 5 maart. Hier bleek hoe waardevol het is dat het juiste telefoonnummer bij de vereniging bekend is, om de annulering op het laatste moment door te kunnen geven.
Waarschijnlijk door het verplaatsen was de opkomst minder. Ook Riemada kon toen, wegens andere afspraken, de workshop over de speelkaarten die dag niet geven. Maar gelukkig was Kurt Fidorra bereid deze plek in te vullen met een workshop over de Crowley tarot.


Op de foto is te zien dat Kurt uitleg geeft.

Björn Meuris geeft antwoord op vragen over de Marseille tarot.

 

De workshop van Riemada is verplaatst naar volgend jaar na de algemene ledenvergadering.
De volgende algemene ledenvergadering is onder voorbehoud op 18 februari 2018.
Het is nog niet bekend of we de ruimte dan kunnen huren.
Dan de workshop van 2 april j.l. de Marseille tarot ook hier waren veel afzeggingen (8 stuks). Maar de mensen die er wel waren hebben genoten van deze dag en was het hier net als bij de Crowley workshop toch voor sommige een eye opener wat betreft het betreffende deck.
Aan het eind van de dag nam iedereen een uitwerking van de Tarot encyclopedie deel I en II van Björn Meuris mee naar huis, zo’n 90 bladzijde, die in de loop van het jaar in zijn geheel wordt uitgegeven. Iedereen die aanwezig was was zo enthousiast dat er besloten is om hier in het najaar een vervolg van te geven. LET OP mensen die bij deze eerste workshop niet aanwezig waren kunnen hier WEL aan deelnemen.
Al met al waren dit interessante workshops over twee klassieke decks waar wij als tarotist mee moeten kunnen werken en kennis van moeten hebben.
Tijdens de workshops werd het duidelijk dat we hier nog heel veel over kunnen leren.

ADRESWIJZIGING
Zoals herhaaldelijk blijkt vergeten mensen als ze verhuisd zijn hun nieuwe adres door te geven ook verandering van telefoonnummer en/of email adres wordt nogal eens vergeten.

Vermelding op de deskundige lijst.
Vermelding op de deskundige lijst is alleen voor leden en alleen op eigen verzoek.
Ik krijg wel eens verontwaardigde mailtjes met de vraag “waarom sta ik er niet op”, dit is omdat niet iedereen er op vermeld wil worden.
Je geeft per mail ( info@tarotberoepsvereniging.nl ) door wat je er precies op wilt hebben staan.
 
Ook dit keer zijn we weer blij met de bijdrage van Alida Pekelharing.

  De Magiër/The Magician.
Alida J. Pekelharing.

Waar de Dwaas nog als een kleuter ‘fantaserend’ over al de mogelijkheden die het nog in het verschiet heeft liggen en op een speelse wijze en onbewust voorbereidingen idealiseert voor zijn toekomst……. bij de Magiër neemt de schepping of het scheppen een aanvang. De Magiër bevat de eerste stoffelijke impuls en zal de eerste daadwerkelijke stap gaan zetten om zijn plannen te gaan vormgeven. De Magiër confronteert ons met onze eindeloze scheppingskracht en dit scheppen begint bij ons denkvermogen. Hij symboliseert de aansturende vormkracht voor een proces met de aanverwante bewustzijnsgroei, dat aan ieder proces gekoppelt is. De werkwoorden willen, weten en doen zijn echt op hem van toepassing. Een Magiër kan in principe alles maken of scheppen wat hij/zij zou willen. Een Magiër is, in zijn beste betekenis, iemand die op basis van zijn denken en zijn wil een groeiproces, een doorbraak met perspectief, kan bewerkstelligen en dat kan op het terrein van de stoffelijke, zowel als de psychische manifestatie zijn. Het is de behoefte aan opname en doorgave van kennis en zelfbevestiging door expressie in woord en beweging, die hem aanzet tot die eerste impuls. Door de lessen die we van het leven aangereikt krijgen, kunnen we ‘angsten’ creeëren, maar we kunnen ze gelukkig ook weer leren overwinnen. Dat maakt leermeesters van ons, ware Magiërs/Wijzen. Lessen die we onze kinderen en leerlingen weer aan kunnen reiken, om hun eigen leerproces vorm te geven.


Op de kaart van het Rider Waite deck heeft de Magiër zijn benodigdheden voor dit mooie werk, voor zich op tafel liggen. Het zijn de symbolen van de vier elementen, weergegeven als attributen. Het zijn de elementen vuur/willen(staven); lucht/denken(zwaarden); water/voelen(bekers) en aarde/waarnemen(pentagrammen), die onze inhoudelijke stuwende kracht voorstaan. De achtergrond van de kaart is geel(geestkracht), verwijzend naar het scheppende karakter van de magische activiteit. Het geel, dat symbolisch oa. naar de Zon verwijst, staat voor de mannelijke energieke manifestatie van de scheppingskracht. In zijn linkerhand houdt de Magiër een witte boekrol, de Tabula Smaragdina, het basisdocument dat lessen bevat voor een vreedzaam (wit) en waardevol leven.


De kaart van de Magiër heeft als getalswaarde het getal Eén gekregen. Het getal één staat symbool voor de oorspronkelijke ongedeelde Eenheid, dat het begin symboliseert, het fundament van het bestaan; het eerste; de oorsprong.


Op de kaart van het Aleister Crowley deck zien we onderaan links, het symbool van Mercurius. De relatie van de Romeinse god Mercurius met geest is al een heel oud astrologisch begrip. Evenals Hermes, is Mercurius (of de planeetgeest Mercurius van de alchemie) een openbaringsgod, die de geheimen van kunsten en wetenschappen aan zijn leerlingen overbrengt. Als boodschapper van de goden hebben Mercurius en de Griekse God Hermes te maken met het uitwisselen van informatie en kennis. Bovendien is Mercurius de ‘ziel van het lichaam’, de ‘anima vitalis’ (levensziel).


Onderaan rechts zien we het symbool van de Hebreeuwse letter Beth. De betekenis van de letter Beth (of Beet) is: huis, inhoudsmaat (bath) of dochter. De Beth heeft een getalswaarde van twee en het is de tweede letter van het Hebreeuws alfabet. Het Hebreeuwse alfabet begint bij deze letter, omdat vanaf deze letter het leven zintuiglijk en materialistisch een aanvang neemt en de levensenergie nu vanaf dit punt daadwerkelijk aan het werk gaat om op het stoffelijk vlak, zingeving te bewerkstelligen. Eigenlijk staat het teken voor de startimpuls van ieder moment in tijd en ruimte. De letter Beth wijst ons ook op verdeeldheid en tegenstellingen die er in dit ‘huis’, in deze ‘schepping’ zijn (een mens is ook een ‘schepping’). Het is belangrijk om van “2” tot “1” te worden, om algeheel Inhoud en Vervulling te krijgen, wat geldt als enige voorwaarde tot herstel van de Eenheid in zijn meest sublieme vorm. Het ‘huis’ doelt ook op de veilige ruimte waarin men zich thuis voelt en vrijelijk zichzelf kan zijn. De maker van het universum heeft het heelal met alles erop en eraan gecreëerd met tegenstellingen, wat een voorwaarde is voor groei. Zonder dualiteit geen groei en verbetering. De letter Beth/Beet vóór een Hebreeuws woord, kan ook de betekenis hebben van het voorzetsel: “in, met, op”. Denk aan de eerste woorden waarmee de Bijbel begint: “bereshiet” = In den Beginne, in Beginsel, in Hoofdzaak. “Beresjiet bara elohim et ha sjamajim weët haärets”, d.i. ‘In het begin schiep God hemel en aarde’. In sommige mystieke stromingen is de Beth/Beet aan het begin van de TeNaCh  (Joodse benaming voor het Oude Testament) een uitdrukking van basisvertrouwen. De vormbetekenis = Rechtschapenheid, oprechtheid in Liefde. Alles is Liefde, al is dat niet altijd vanuit menselijk oogpunt te bevatten.


Op de kaart van het Aleister Crowley deck zien we een zwierige figuur met gevleugelde sandalen en om hem heen cirkelen attributen die symbolen voorstellen van de vier elementen. Het lijkt wel of hij er mee jongleert. Rechts van hem het basisdocument Tabula Smaragdina (het boek des Levens)  van Hermes Trismegistus;  het gevleugelde ei; een beker en een zwaard (of dolk). Links van hem een pentagram; een fakkel; een scepter(de Egyptische Was, symbool voor kracht, macht en voorspoed) en een pijl. Hij balanceert op zijn linker grote teen op een ‘heuvel’, wat me doet denken aan de Egyptische oerheuvel Ben-ben, het eerste stoffelijk geschapene. Achter het lichaam van de Magiër langs, staat van onder tot boven hem (zo boven, zo beneden) de blauw-gele Caduceusstaf, de heling brengende (tover)staf, een verbindingsstaf. De positie van de staf geeft weer dat er bij een ‘ontwaken’, vanuit het bekken omhoog naar de pijnappelklier (het derde oog), de kundalini-energie zal stromen en genezing wil realiseren. De Caduceus staf is een alchemistisch symbool voor Eenheid, die bereikt wordt door de verzoening van de tegendelen. De gevleugelde bol/cirkel (Eeuwigheid) bovenaan de staf, verwijst ons naar de wedergeboorte of geestelijke hernieuwing die men kan bewerkstelligen. In de bol zien we een duif, het symbool van de Heilige Geest. De slangen staan voor de tegengestelde principes. Evenals Mercurius, werden Nous (geest) en de Logos ook door de slang gesymboliseerd. De Romeinen zagen overeenkomsten tussen de Griekse Hermes en hun eigen god Mercurius, zodat ze deze beiden als gelijken begonnen te beschouwen.


De Magiër wordt ook wel geïdentificeerd met de Egyptische Maan- en scheppergod Thot/Theuth en de voorchristelijke Hermes Trismegistus, de Driewerf Grote Hermes, leraar van oude kennis en wijsheid en middelpunt van een mystieke leer, voorloper van de gnosis. De naam Hermes betekent: de Wetende Ene. Naar bevindingen door oa. schriftgeleerden, blijken deze twee personages een en dezelfde te zijn geweest. De ‘naam’ Trismegistus (Grieks Trismegistos) schijnt een toevoeging te zijn voor iemand die ‘verlichting’ had bereikt. Voor de duidelijkheid en om verwarring te voorkomen, er waren in de geschiedenis van de Oudheid meerdere Hermessen.


Thot als oa. god van de kosmische orde, had in Hermopolis Magna zijn scheppende werk volbracht, het uitbroeden van het wereld-ei, doormiddel van de machtige klank van zijn stem. Hij was de god die oa. taal en rekenkunst, het schrift en wetenschappen als astronomie en geometrie had uitgevonden. Tevens was hij de god die de levensadem inblies (Osiris) en de overledenen naar Osiris bracht, waar ze hun oordeel kregen aan te horen. Ook was hij de schrijver van de zonnegod Ra/Ré. De symbooldieren van Thot zijn de ibis en de baviaan. De kennis van Thot/Theuth bleek al ruim vier eeuwen voor Chr. in Athene bekend te zijn. Herodotus (ca. 450 v. Chr.) verwijst al naar de Egyptische god Thot en een tempel van Hermes in Egypte, waardoor wordt aangenomen dat de gelijkstelling van Thot en Hermes al voor deze zijn leven plaatsgevonden moet hebben.


Volgens een Grieks Homerische Hymne op Hermes, was de Griekse Hermes de zoon van Zeus en de nimf Maia (dochter van Atlas). De Griekse god Hermes wordt geïdentificeerd met snelheid, behendigheid en list en hij bleek echter ook een gedegen kennis te hebben over de kennis van de Egyptische god Thot. Verder was de Griekse god Hermes behalve de vertolker van de Wil - en de Bode van de Goden, de beschermer van reizigers, kooplieden en dieven en de wegen waar zij gebruik van maakten voor hun doeleinden. Doordat hij vertolker van de Wil der Goden was, werd hij met de Logos vergeleken en kon hij zo een scheppend principe worden. Hij was een god met gevleugelde sandalen en een gevleugelde hoed. De overeenkomsten van beide godheden waren bv. kennis over de astrologie; magische bezweringen en alchemistische formules en religieus filosofische verhandelingen. Ook waren ze beiden de begeleiders van de doden naar de onderwereld (psychopompus). Wie ‘de weg van Hermes Trismegistus’ volgt, kan niet meer terug naar de oude mens die hij was. Samen met deze weg, verdwijnt de ‘verleden mens’ en wordt men een ‘herboren’ ander en rijper mens.


De aap heeft betrekking op onze instinctieve persoonlijkheid, die terwille van een uitsluitend intellectuele instelling is verwaarloosd, ‘gehersenspoeld’. De aap symboliseert onze lagere natuur die zich ‘onder de gordel’, in onze onderbuik bevindt.


NB. Bovenaan het artikel heb ik de naam van de Magiër wbt. het Aleister Crowley deck de ‘Magician’ genoemd. Hier wil ik later dit jaar nog uitgebreid op terug komen.

Bronnen: Prisma woordenboek ‘der Klassieke Oudheid’ van Dr.P.J.Reimer.
Hermetische Geschriften van R. van den Broek en G. Quispel.
Verzameld Werk 4 van C.G. Jung.
Kunst der Wereld, Egypte van I. Woldering.
Google.

 

 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Tarot Beroepsvereniging Nederland
op zondag 5 maart 2017 te Hilversum, Centrum Een en Al, Mozartlaan 25.


Aanwezig: Ingrid Jahn, Carla Jadôt, Mieke van Ooik, Ronald Mulder, Kurt Fidorra, Elisabeth Hamaeker, Gina Tuijp, Mieke Scholten, Hetty Labots, Frits Varenkamp, Renate Leeman.
Afwezig met bericht van verhindering: Agnes de Vries, Hanneke Kooren, Carla van Beekveld, Miranda Molenaar, Ans van Dijk, Bernadette de Wilde, Sonja Backus, Yolanda van Nieuwkoop, Sherry van der Kuyp, Eleonore Oldenburger.

1.Opening van de vergadering
Voorzitter Ingrid Jahn opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Zij vindt het wel jammer dat de opkomst tamelijk gering is. Het is al met al een hele klus om de vereniging draaiende te houden en wat meer belangstelling zou buitengewoon prettig zijn.


2.Goedkeuring notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- en of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.


3.Financieel jaaroverzicht
Het jaaroverzicht dat al per mail aan iedereen ter beschikking is gesteld, zal in de pauze worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande uit Gina Tuijp en Ronald Mulder.
Desgevraagd wordt uitgelegd dat “overige kosten” o.a. slaan op de kosten van een telefoonkosten, provider,  printkosten, enveloppen, kaarten, porto kosten terugbetaalde lidmaatschapskosten aan iemand die een jaar contributie  heeft gewonnen.


4.Verslag kascontrolecommissie
Het jaaroverzicht over 2016 wordt goedgekeurd.


5.Ledeninformatie, lidmaatschap en contributie
In  januari 2016 hadden we 69 leden en in januari 2017 68 leden. Er is wel een  grote verschuiving geweest. Er zijn wel 10 mensen gestopt om diverse redenen, maar er zijn er weer 9 bij, zodat het ledenaantal per saldo min of meer gelijk is gebleven. Liever hadden we natuurlijk meer leden, maar toen Ingrid en Carla aantraden, waren er 30-35 leden.
Zoals ieder jaar mag er een jaar contributie verloot worden onder de nieuwe leden. Dit zijn Gina en Elisabeth. Gina is dit jaar de gelukkige en de door haar betaalde contributie zal gerestitueerd worden. Elisabeth krijgt  deze keer een troostprijs in de vorm van een deck kaarten.
De contributie blijft op hetzelfde niveau.


6.Verslag van de toetsingscommissie
Wij hebben in 2016  5 aanmeldingen gehad voor accreditatie (4 van de Academie voor Tarot en 1 van Buro voor tarot).  Deze zijn alle gehonoreerd.
Verder wordt vermeld dat Eleonore Oldenburger nu geaccrediteerd is als leerkracht voor de Academie voor Tarot. Dat houdt wel in dat zij geen lid meer kan zijn van de toetsingscommissie. Er is met haar gesproken en zij heeft daar begrip voor.
Het Bureau voor Tarot is niet meer geaccrediteerd, omdat men niet aan de door ons gestelde verplichtingen voldoet. Er zijn jaren pogingen ondernomen om inzage te krijgen in het gebruikte  lesmateriaal, maar dit is niet gelukt. Deze kwestie speelt al sinds 2007, maar op een gegeven moment houdt het op.
Over de kwaliteit van de scripties wordt gemeld dat zij uiteraard goed worden doorgenomen en zo nodig van op- en of aanmerkingen voorzien. Er waren vorig jaar 2 scripties die wat moeilijk lagen. Het is niet de bedoeling dat er willekeurige tekst uit een boek wordt overgenomen – het gaat om de eigen beleving. Er is door Ingrid en Carla een soort handleiding voor het maken van de scripties opgesteld, zodat dat niet meer tot misverstanden kan leiden.
Scripties blijven, ook als men geen lid meer is, in het bezit van het bestuur.


7. Bestuur
Carla Jadôt en Mieke van Ooik stellen zich beiden voor de aankomende periode van 3 jaar weer beschikbaar voor hun bestuursfuncties. Dit wordt door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.


Wat verder ter tafel komt
Carla meldt dat er tot dusver nog 10 leden niet betaald hebben. Zij krijgen volgende week weer een aanmaning, maar Carla vindt dit erg vervelend. Met uitzondering  kan er eventueel een regeling getroffen worden, maar neem daar dan wel contact over op.
Op een vraag van Carla hoe lang zij de administratie moet bewaren, wordt besloten deze 7 jaar te bewaren.
Bij het in gebreke blijven van de betaling van het lidmaatschap voor het lopende jaar, zullen voor deelname aan een workshop de kosten in rekening worden gebracht.
Carla staat erop om te melden dat zij niet op de meest onmogelijke tijden gebeld wil worden over verenigingszaken.  Bovendien staat alle informatie op de website.
Er wordt nog gesproken om de animo voor deelname aan de vergadering en de workshops te vergroten.  Deze dalende tendens is vrij algemeen. Heeft vermoedelijk ook iets te maken met het uitstellen van de vergadering. Ook de onderwerpen van de workshops die aansluitend gegeven worden spelen een rol.


Amersfoort, 18 april 2017.
Mieke van Ooik.

 


 Routebeschrijving  Centrum Een & Al, Mozartlaan 25, 1217 CM Hilversum.
LET OP
op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het adres Catharina van Renesselaan 8-20
Openbaar Vervoer.

Brainlux is eenvoudig te bereiken via het openbaar vervoer. Vanaf station Hilversum ( uitgang centrum, links staan de bussen)  neemt u de bus 105 van Connexxion. U stapt uit bij de halte Wisseloordlaan. U gaat de Wisseloordlaan in. Loop rechtdoor op de Wisseloordlaan en ga bij de T-splitsing linksaf (Mozartlaan).
De ingang is na 100 meter aan uw linkerzijde. Deze wandeling duurt ongeveer 6 minuten.
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden gaat u links de gang in.
Lijn 105
Heen: vertrekt o.a. om 10.21 uur ( zondag morgen EEN keer per uur!!!)
vanaf station Hilversum en komt om 10.26 aan op de halte Wisseloordlaan. Hierna 6 min lopen.
Terug : vertrek o.a. om 16.25 uur aankomst Station 16.35 uur ( Zondag middag elk half uur)Eigen vervoer.
Vanuit de richting Utrecht Route via A  27:
Neem de afrit Hilversum (afslag 33). Bij de eerste stoplichten gaat u linksaf
(Ring Zuid, Diependaalselaan). Volg de bordjes 'Ring
' over bijna 4 kilometer. Volg de borden Ring West richting Bussum.
Blijf de Ring volgen. Bij de derde stoplichten gaat u linksaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste weg
rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf  richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging (na ± 15 km) van Intratuin ziet. Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de Tsplitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amersfoort
Route via A 1:  Neem de afrit Laren/Hilversum
Noord/Media Park (Afslag 9). Aan het einde van de afslag gaat u bij de
stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten.
Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die u links van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100
meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amsterdam
Route via A 1:
Neem de afrit Hilversum Noord / Laren (Afslag 9). ). Aan het einde van de afslag gaat u bij de stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten. Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die ulinks van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan).
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging van Intratuin ziet (na ± 15 km). Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Parkeergelegenheid
Uw auto kunt u parkeren op verschillende plekken op het terrein.
Wanneer u het terrein oprijdt worden er op de borden parkeergelegenheden aangegeven.