Nieuwsbrief  2e kwartaal  2020.

Dit is een hele andere nieuwsbrief dan anders want wat kan ik nog zeggen, wat al niet gezegd is over het corona virus helemaal niets.
Iedereen leeft in onzekerheid op verschillende vlakken gezondheid, familie, werk etc.

Het minst belangrijke is dan wel dan er geen workshops worden gehouden.
Ik kreeg heel veel lieve reacties op de mededeling dat de workshop van 5 april die niet doorgaat.
Ook voor de komende tijd zijn er geen nieuwe aankondigingen, we wachten eerst tot het leven van alle dag weer een beetje terug is.

Onderstaand artikel is geschreven door Annick van Damme en staat op tarotcirkel.com, maar het is zo van toepassing op de huidige tijd dat ik het jullie niet wil onthouden.


DE GROTE SCHOONMAAK

EEN VERNIETIGENDE KRACHT DOET DE TOREN INSTORTEN EN KONDIGT DE GROTE SCHOONMAAK AAN.

Dit artikel is onderdeel van een tarot blog hop met als thema ‘de grote schoonmaak’.
 

Invoke me under my stars! Love is the law, love under will.
Nor let the fools mistakes love; for there are love and love.
There is the dove, and there is the serpent. Choose ye well!
He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the fortress,
and the great mystery of the House of God.

De Toren is een grote arcana die ik in het bijzonder associeer met een grote (innerlijke) schoonmaak.  De kaart de Toren uit de Thoth tarot van Aleister Crowley illustreert dit bijzonder goed.

De Toren uit de Thoth Tarot stelt de vernietigende Mars-kracht voor in zijn meest groteske vorm. 
De kaart werd door Frieda Harris geschilderd aan het begin van WO II.
De vernietigende kracht werd zo direct aangevoeld dat Crowley zelfs overwoog de kaart te herbenoemen tot Oorlog.
Omdat dit de esoterische betekenis van de kaart als Huis van God teveel zou overschaduwen, heeft hij uiteindelijk toch besloten de traditionele naam te gebruiken.


De Toren, Thoth tarot, Aleister Crowley and Frieda Harris
De Toren, Thoth tarot, Aleister Crowley en Frieda Harris

Break down the fortress of thine Individual Self,
that thy Truth may spring free from the ruins.


De toren is door mensen gemaakt. In de visie van Crowley een fort dat het Individuele Zelf gevangen houdt.
Het Individuele Zelf is in Thelema(1) de authentieke, goddelijke kern in elke mens. Om die kern te ontdekken moet de toren worden afgebroken.

Onderaan worden de fundamenten verwoest door het vlammend gebrul uit een grote mond.

De mond, de mond van Dis(2), stelt de onderwereld voor of Chaos en kan vergeleken worden met het onbewuste in de mens.
De vernietiging van alles dat vreemd is aan je goddelijke kern kan enkel door het vrijlaten van alles wat verdrongen is.
In vergelijking met de meer traditionele voorstelling van deze kaart , is dit een opvallend verschil. Crowley was vertrouwd met de psychologische ideeën van Freud, Jung, Schrödinger,…
Sommige ideeën, heeft hij overgenomen en/of aangepast aan zijn visie op het individue en verwerkt in zijn tarot.

Het oog noemt Crowley afwisselend het Oog van Horus of het Oog van Shiva. Het is het alziende oog (Horus) en het vernietigende oog (Shiva). Shiva is de God van destructie, om het universum te vernietigen moet hij enkel zijn oog openen.

De Toren van Crowley staat voor confrontatie met destructie binnen en buiten de mens op hetzelfde moment. Geen wonder dat velen een rilling krijgen bij het aanschouwen van deze kaart.


Wat levert die vernietiging op?  Welke boodschap zit in de kaart verborgen.
In zijn boek ‘Werken met de Crowley tarot’ formuleert Hajo Banzhaf het als volgt :
” Wanneer verandering in de vermomming van vernietiging ons de weg verspert, dan gaat het altijd om een noodzakelijke verandering.
Voor wie in de vernietiging geen kans van vernieuwing herkent, wordt deze vernietiging van alles dat vertrouwd is als verscheurend, verlammend en ontredderend ervaren”.


Zoals elke tarotkaart zet ze aan tot reflectie. De Toren doet o.a. nadenken over hoe men kan omgaan met verandering, over je zelfbeeld, hoe je gehecht bent aan rijkdom, status, comfort, …


(1) Thelema is een Grieks woord en betekent wil of intentie. Het is ook de naam van de occulte spirituele filosofie/ religie die Crowley aan de wereld bekend maakte via zijn boek Liber Al (een andere naam hiervoor is  “The Book of the Law” of “Liber Legis”)
(2) Dis is een alternatieve naam voor Satan of Pluto.

 

Hier nog een tip die niets met tarot te maken heeft, maar die u misschien wel kunt gebruiken voor u zelf of mensen in de omgeving.
Met al die tijd die we nu ter beschikking hebben is het misschien iets om kennis te maken met luisterboeken.

Wordt dan lid van de online bibliotheek.
 Nu een jaar kennismakings abonnement ( stopt automatisch) voor 21 euro.


Download op googleplay.com de app luisterbibliotheek.
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bibliotheek.android.luisterboeken


Kijk op je gedownloaden app in je telefoon.
Klik op veel gestelde vragen Klik op
hoe kan ik lid worden Klik op
bekijk alle voordelen Klik op
( je zit nu bij een prijs van 42 euro er opent zich een nieuw venster waarin staat 21 euro proefabonnement)
En hier kan je lid worden voor 21 euro.

Bij dit abonnement gaat het om  3600 luisterboeken en een paar e-books, met heel veel verschillende categorieën  Je kan binnen 14 dagen het abonnement kosteloos ( geld wordt terug gestort) annuleren maar ook kan je eerst wat gratis boeken proberen.


Heeft u nog leuke tips of verhalen geef het door, dan kan ik het onder de leden verspreiden.


Pas goed op jezelf en je omgeving


Met warme groet
Carla Jadôt

 

 

 

De worshop van 5 april 2020 gaat niet door ivm de maatregelen betreffende het corona virus

Verslag Algemene Ledenvergadering dd 16 februari 2020

Aanwezig : Ingrid Jahn, Carla Jadôt. George Mensink, Hetty Labots, Frits Varenkamp, Mieke Scholten, Kurt Fidorra, Carla van Beekveld en Renate Leeman.

Afgemeld: Ronald Mulder, Ans van Dijk, Yolanda van Nieuwkoop, Sonja Backus, Ger van der Koelen, Helmie Meijeren, Eleonore Oldenburger, Hanneke Kooren, Anton Coops, Mieke van Ooik en Maria Elshout.

De vergadering werd geopend met de vraag of er iemand bezwaar had tegen een geluidsopname van deze vergadering, dit was niet het geval en konden wij van start gaan.

1. Opening en vaststellen van de agenda.

Er waren geen nieuwe stukken ingekomen.

2. Vaststellen notulen vorige ALV,
Op de notulen van de vorige vergadering waren verder geen op- of aanmerkingen en deze werd goedgekeurd.

3. Financieel jaaroverzicht/Verslag kascommissie
Het financieel jaaroverzicht was al aan alle leden per mail toegezonden.
Het financieel jaaroverzicht werd gecontroleerd door Carla van Beekveld en Frits Varenkamp, er is aan het bestuur decharge verleend.

 

4. Ledeninformatie, Lidmaatschap en Contributie.
De eerder vastgestelde tarieven blijven gehandhaafd  t.w. € 70,= voor het lidmaatschap van  leden en € 40,= voor het lidmaatschap van aspirantleden.
    
         Verslag van ledensecretariaat
         Op 31 december 2019 hadden we 1 ere lid, 33 leden en 20 aspirantleden.
         Helaas is het wel zo dat op het moment dat de rekening voor de contributie in de bus        
         valt er mensen opzeggen. Hiermee zijn ze op dat moment te laat,
         er moet nl opgezegd worden voor 3 december.
        

         Verloting
         Er waren geen nieuwe leden of aspirant leden uit 2019 aanwezig bij de algemene leden
         vergadering en konden wij het Sola Busca deck niet verloten.
        
        Verslag van de toetsingscommissie.
           Er zijn in het afgelopen jaar geen aanvragen geweest voor een toetsing.
           De toetsing waar in 2018 al een aanvraag voor is gedaan zal vanwege persoonlijke               
           omstandigheden helemaal niet meer plaatsvinden.
           De kosten voor een toetsing voor aspirantlid naar lid is € 100,=
           De kosten voor een toetsing van een docent is € 250,=
       
5. W.v.t.t.k.
Er werd door iemand  opgemerkt dat ze de website lelijk vond vooral de kleuren.
(Opmerking:  dit zijn wel de exacte kleuren die in ons logo zitten).
Het bestuur staat open voor suggesties.
       

Of de  vereniging genegen is een financiële bijdrage te leveren aan leden die een congres in het                
buitenland bezoeken, hier werd geen overeenstemming over bereikt.

Aangezien er van de telefoon van de TBN geen gebruik wordt gemaakt wordt deze opgeheven.
       

De algemene ledenvergadering voor 2021 wordt op 7 februari gehouden om 11.00 uur.

 

6. Rondvraag en sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

24  februari 2020
Carla Jadôt

 


Nieuwsbrief  1e kwartaal  2020.

Van harte wens ik jullie veel liefde, geborgenheid en een goede gezondheid bij het begin van dit nieuwe decennium, 2020!

Algemene Leden Vergadering
Met veel plezier starten we het nieuwe jaar met onze Algemene Leden Vergadering en workshop.
Op zondag 16 februari 2020 om 11 uur houden we onze Algemene leden vergadering. De agenda en de balans van 2019 wordt in januari per mail naar u verstuurd.

Graag  aanmelden via info@tarotberoepsvereniging.nl


Aansluitend tot 16 uur wordt er door George Mensink een workshop verzorgd
George  is al jaren bezig om te kijken, wat hij allemaal kan berekenen met Tarot. Aan de hand van geboorte data en de data van de dagen en jaren die komen en verstrijken. Hij gebruikte het zelf om te kijken of hij hiermee meer inzicht kon krijgen in relaties, of hij de dynamiek tussen partners kon voorspellen aan de hand van het berekenen van persoonlijkheids en trillingskaarten. Dit vertelde hij aan een collega en die vroeg hem  vervolgens of hij de persoonlijkheids en trillingskaarten van zijn Tinderdates kon berekenen. De evaluaties hiervan werd een boeiend onderdeel van onze gemeenschappelijke diensten. 
Wat kun je allemaal berekenen? Misschien is het beter om te vragen wat niet. Je kan met berekenen inzicht krijgen in de persoonlijkheid van iemand, wat zijn uitdaging in het leven is. Tevens kun je kijken wat die persoon nu leert en in welke fase van zijn leven hij of zij zich bevindt. Je kan het gebruiken om te kijken naar relaties. Naar waar je bent en waar je naartoe gaat. De mogelijkheden zijn legio. 

In deze workshop deelt hij zijn ervaringen, zijn bronnen en zijn ideeën en methodes. Natuurlijk kan je er veel meer mee doen, maar daar is deze workshop ook op gericht. Hij  hoopt de deelnemers te inspireren om zelf eigen en nieuwe methodes te ontwikkelen...nogmaals de mogelijkheden zijn legio...

Deze workshop is voor alle leden en aspirantleden GRATIS.
Koffie en thee is aanwezig, lunch zelf meenemen.

Ledenlijst
In de tweede helft van januari krijgt wie dit wil, de ledenlijst toegestuurd.
Ga even bij jezelf na of je misschien in de loop van de tijd een ander telefoonnummer of email adres hebt gekregen. Misschien ben je zelfs wel verhuisd zonder dat je er nog aan toe was gekomen om dit aan ons door te geven. Doe dit dan alsnog zodat onze lijst up to date is.
Of wil je niet vermeld worden. Veranderingen doorgeven voor 15 januari. (info@tarotberoepsvereniging.nl


Contributie
Ook de rekening voor de contributie over 2020 valt binnenkort weer bij u op de mat. Deze moet binnen 30 dagen betaald worden. Hou hier even rekening mee zodat de vereniging geen onnodige kosten maakt. We hebben zelfs leden die het automatisch op 1 januari hebben staan, dit is ideaal, dus misschien een ideetje om dit ook te doen.
Wel even bij betaling het factuur nummer vermelden, (als je niet automatisch betaald)  daar sommige mensen onder een andere naam ( of bedrijfsnaam) betalen en dan wordt het voor mij soms een zoekplaatje. 


Bewijs van inschrijving
Voor leden bestaat de mogelijkheid om een bewijs van inschrijving aan te vragen. Deze kan bijv. opgehangen worden, zodat cliënten kunnen zien dat men lid is van de Tarot Beroepsvereniging Nederland. Deze dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. Indien u deze wenst te ontvangen graag even een mail (info@tarotberoepsvereniging.nl)  en na ontvangst van de betaling van de jaarlijkse contributie wordt hij u toegestuurd.

Kerstkaart
Van verschillende leden hebben we via mail of toegestuurde kerstkaart een reactie mogen ontvangen op de door ons toegestuurde kaart, het geeft ons een goed gevoel dat het zo gewaardeerd wordt.

Voorjaarsworkshop. 
Dan onze voorjaarsworkshop deze wordt op zondag 5 april van 10.30 uur tot 16 uur gegeven door Guido Gillabel.
Guido Gillabel. Is geen onbekende voor wie de tarotsymboliek en geschiedenis bestudeert.
Hij bezit een grote collectie tarotkaarten en stelt ze tentoon in het Tarot Museum België.

Deze workshop  gaat over “Tarot in het Licht van Bewustzijn en Bewust Zijn”
 Deel 1 exoterie : de feiten Een stuk geschiedenis (geschied én is) om te laten zien en voelen waaruit de tarotkaarten zijn ontstaan en hoe die evolueerden tot op heden; de al dan niet vermeende relaties met oa Kabbalah, astrologie, Egypte en Gnosis. De meest voorkomende misvattingen of wishful thinking-ideeën krijgen hier de nodige aandacht.
Deel 2 esoterie : een inwijdingsweg naar bewustzijn en bewust zijn Vanuit waarneming (wat is waarneming ?) en het beginsel van het Verschilsdenken (non-dualiteit, drie-éénheidsdenken) kunnen we een bewuste wandeling maken doorheen de Grote Arcana. Mannelijk en vrouwelijk als evenwaardige en gelijktijdige polen van de drie-eenheid, loslaten van identificaties, … dit aan de hand van de Grote Geheimen van de 22 Major Arcana. Uiteraard kunnen we niet alle 22 kaarten op één dag behandelen maar de bedoeling is een aanzet te geven om dat achteraf zelf te doen.
Ook hier geldt natuurlijk kom op tijd, zodat we niet gestoord worden tijdens de workshop.
Graag even doorgeven als u wilt komen op info@tarotberoepsvereniging.nl
We hanteren een maximum aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met opgeven.

Voor deze workshop betaalt u een statiegeld van € 35,=.
Te betalen op IBAN nr: NL71 INGB 0006 8097 91 
t.n.v. Tarot Beroepsvereniging Nederland te Hengelo.
Betaling moet voor 22 maart 2020 binnen zijn.
Zelf in de gaten houden u krijgt hier geen rekening over toegestuurd.
Uw deelname is dan definitief er wordt na die datum (22-3-2020) geen restitutie gegeven bij het NIET deelnemen.

Bent u aanwezig op de workshop dan krijgt u in de week na de workshop het geld terug gestort op uw rekening, aspirant leden krijgen € 15,= terug gestort, omdat zij per workshop een bijdrage dienen te betalen van € 20,=.
Niet leden kunnen ook aan deze dag deelnemen dan zijn de kosten 55 euro.
Deze dag is incl koffie en thee wel zelf een lunch meenemen.
Het is een volle dag en we moeten dan ook echt om 10.30 uur starten dus zorg dat je op tijd bent. Het is niet prettig als er iedere keer iemand binnenloopt.
Zowel de algemene ledenvergadering als de workshops worden altijd gehouden op de volgende locatie :

Centrum Een en Al, Mozartlaan 25, 1217CM Hilversum.
LET OP op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het adres Catharina van Renneslaan 8-20  en dan het terrein over naar de voorkant ( Mozartlaan 25).

Nog steeds zit ik te wachten op een bijdrage aan de Nieuwsbrief door jou als lid van de vereniging. Vertel eens iets leuks of minderleuks wat je in een consult hebt meegemaakt. Of een deck wat je helemaal super vindt of juist niet. Of een boek over tarot. Of een andere ervaring. Klim in de pen!!

Met warme groet
Carla Jadôt

 

Verslag van de algemene  ledenvergadering van de Tarot Beroepsvereniging Nederland op zondag 17 februari 2019 te Hilversum, Centrum Een en Al, Mozartlaan 25
Aanwezig: Ingrid Jahn, Carla Jadôt, Mieke van Ooik, Renate Leeman, Gina Tuyp, Hanneke Kooren, Maria Elshout, Hetty Labots, Frits Varenkamp, Ronald Mulder, Ans van Dijk, George Mensink
Afwezig met bericht van verhindering: Mieke Scholten, Elisabeth Hamaekers, Geraldine Pontgenagel, Sonja Backus, Bernadette de Wilde, Saskia Rutzerfeld, Carla van Beekveld, Til van Nieuwenhuizen, Ger v.d. Koelen, Anja v.d. Vegte, Claudia Bergman, Eleonore Olderburger


1.Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
Alvorens de vergadering te openen kondigt voorzitter Ingrid Jahn aan, dat er een geluidsopname van de vergadering  wordt gemaakt, als daar vanuit de leden geen bezwaar tegen is. De reden hiervan is dat er in het verleden problemen zijn ontstaan doordat uitspraken van het bestuur uit hun context zijn gehaald en hun eigen leven zijn gaan leiden. Dit wordt nu voorkomen. Er zijn geen  bezwaren en de vergadering wordt geopend. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.


2.Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. De notuliste wordt bedankt.


3.Financieel jaaroverzicht/Verslag kascommissie
Het is financieel jaaroverzicht is in al in het bezit van de leden en Maria Elshout en Hanneke Kooren worden aangesteld als kascontrolecommissie. Na de pauze geven zij hun goedkeuring aan het financieel overzicht.
Er is nog een vraag over “overige kosten”. Dat zijn de kosten voor webhosting, telefoon, printkosten, portokosten e.d.
Carla krijgt een bedankje voor de kaarten die zij zo trouw aan iedereen stuurt met verjaardagen en kerst.


4.Ledeninformatie, Lidmaatschap en Contributie
Het bestuur heeft besloten om de huidige contributie te handhaven. Daar er geen nieuwe aspirant-leden zijn, kan er ook  geen gratis lidmaatschap toegekend worden.
Er wordt nog even gesproken over de nieuwe regeling waarbij mensen die zich opgeven voor een workshop vooruit een bedrag van 35,00 Euro moeten betalen en als zij inderdaad komen, restitutie krijgen (leden het totale bedrag en aspirant leden € 15). Dit systeem werkt goed. In het verleden zijn hier problemen mee geweest. Mensen die zich aanmelden en niet op komen dagen. Dit is bijzonder vervelend want er moet door de vereniging natuurlijk wel betaald worden voor de gehuurde ruimte. Deze maatregel heeft niet geleid tot opzeggingen of minder aanmeldingen.


Verslag van het ledensecretariaat
Vier leden en vier aspirant-leden hebben hun lidmaatschap niet gecontinueerd. Er zijn nu 51 leden en 1 erelid t.w. Eleonore Oldenburger. Er is geen nieuwe aanwas. Hanneke veronderstelt dat dit het gevolg is van het ontbreken van een professionele opleiding in Nederland. De Academie voor Tarot is inmiddels overgenomen door Elisabeth Hamaekers, maar accreditatie geldt voor een persoon en niet voor een instituut. Elisabeth is wel voornemens de accreditatie rond te maken, maar dat is nog niet gebeurd. De aanwas van nieuwe leden is een probleem, omdat veel mensen de meerwaarde van het lidmaatschap niet inzien.


Verslag van de toetsingscommissie
Er zijn geen aanvragen geweest, er staat nu 1 toetsing nog in de wacht.


W.v.t.t.k
Carla meldt dat de e.v. ledenvergadering is gepland voor 16 februari 2020. De e.v. workshop is op 14 april a.s. en de daarop volgende op 6 oktober 2019. Dan komt Erik van de Wal met het Tarot labyrint (wordt ten zeerste aanbevolen). Er wordt ook nog gesproken over de Tarot congressen die in het verleden hebben plaatsgevonden en die zeer werden gewaardeerd. Alleen erg jammer dat ook daarvoor de animo terug liep en het geheel niet meer kostendekkend was. Twee van de leden (Ronald en George) werpen zich op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Een van de leden veronderstelt dat de drempel om lid te worden van een Beroepsvereniging voor sommigen wat te hoog ligt, maar er is natuurlijk altijd de mogelijkheid om aspirant-lid te worden en te blijven.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

 

 
 Routebeschrijving  Centrum Een & Al, Mozartlaan 25, 1217 CM Hilversum.
LET OP
op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het adres Catharina van Renneslaan 8-20
Openbaar Vervoer.

Brainlux is eenvoudig te bereiken via het openbaar vervoer. Vanaf station Hilversum ( uitgang centrum, links staan de bussen)  neemt u de bus 105 van Connexxion. U stapt uit bij de halte Wisseloordlaan. U gaat de Wisseloordlaan in. Loop rechtdoor op de Wisseloordlaan en ga bij de T-splitsing linksaf (Mozartlaan).
De ingang is na 100 meter aan uw linkerzijde. Deze wandeling duurt ongeveer 6 minuten.
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden gaat u links de gang in.
Lijn 105
Heen: vertrekt o.a. om 10.21 uur ( zondag morgen EEN keer per uur!!!)
vanaf station Hilversum en komt om 10.26 aan op de halte Wisseloordlaan. Hierna 6 min lopen.
Terug : vertrek o.a. om 16.25 uur aankomst Station 16.35 uur ( Zondag middag elk half uur)Eigen vervoer.
Vanuit de richting Utrecht Route via A  27:
Neem de afrit Hilversum (afslag 33). Bij de eerste stoplichten gaat u linksaf
(Ring Zuid, Diependaalselaan). Volg de bordjes 'Ring
' over bijna 4 kilometer. Volg de borden Ring West richting Bussum.
Blijf de Ring volgen. Bij de derde stoplichten gaat u linksaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste weg
rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf  richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging (na ± 15 km) van Intratuin ziet. Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de Tsplitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amersfoort
Route via A 1:  Neem de afrit Laren/Hilversum
Noord/Media Park (Afslag 9). Aan het einde van de afslag gaat u bij de
stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten.
Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die u links van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100
meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amsterdam
Route via A 1:
Neem de afrit Hilversum Noord / Laren (Afslag 9). ). Aan het einde van de afslag gaat u bij de stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten. Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die ulinks van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan).
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging van Intratuin ziet (na ± 15 km). Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Parkeergelegenheid
Uw auto kunt u parkeren op verschillende plekken op het terrein.
Wanneer u het terrein oprijdt worden er op de borden parkeergelegenheden aangegeven.